Tarieven

Screening in de praktijk€ 10,-
Psychosomatische Fysiotherapie€ 45,-
Bekkenfysiotherapie€ 35,-
Coaching€ 45,-
Algemene Fysiotherapie€ 30,-
Aan huis toeslag€ 20,-

Contractvrije fysiotherapeut
Bij het starten van mijn praktijk in 2010 heb ik besloten geen contracten te tekenen met zorgverzekeraars. Ik voldoe aan de eisen die worden gesteld en zit in het kwaliteitsregister van de algemene fysiotherapie, bekkenfysiotherapie en de psychosomatische fysiotherapie.

Als u een aanvullende verzekering hebt heeft de zorgverzekeraar de verplichting een deel van de kosten te vergoeden, afhankelijk van de polisvoorwaarden. Bij therapie voor urine incontinentie kunnen 9 behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed, deze vergoeding wordt verrekend met het eigen risico. Hierover informeer ik u graag.

U krijgt de rekening thuis die u zelf dient te betalen. Vervolgens kunt u zelf de kosten van de behandeling bij uw verzekeraar declareren. Bij vragen mag u altijd contact met mij opnemen.

Tip
Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. Op basis van de wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet zullen veel werkgevers budget hebben vrijgemaakt voor preventie en behandeling van werkgerelateerde klachten. Het kan zinvol zijn de werkgever om een tegemoetkoming in de kosten te vragen.

Annuleren
Afspraken die tot 24 uur van te voren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Bij latere annuleringen worden 75% van de kosten doorberekend.