PSYCHOSOMATISCHE fysiotherapie

PSYCHOSOMATISCHE-FYSIOTHERAPIE

Wat is psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatische fysiotherapie is een behandelwijze gericht op spannings- of stressgerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. Dit worden psychosomatische klachten genoemd. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is lang niet altijd meteen duidelijk.

De behandeling en het onderzoek van een psychosomatisch fysiotherapeut is er op gericht om inzicht te krijgen in de complexiteit van een klachtenpatroon en daar een zo goed mogelijke behandeling voor te zoeken. Er is aandacht voor de lichamelijke klachten, emotionele signalen, gedragsmatige signalen en psychosociale situaties. De behandeling bestaat o.a. uit inzicht gevende gesprekken, ontspanning en ademhalingsoefeningen en bewustwordingsoefeningen.

Begeleiding en behandeling door een psychosomatisch fysiotherapeut is vaak zinvol omdat er aandacht is voor de herstel belemmerende factoren. Uw eigen inbreng en actieve inzet van groot belang.

Welke klachten behandelt een psychosomatisch fysiotherapeut?

  • Lichamelijke klachten: vermoeidheid, spierpijn, buikpijn, rug/nekpijn, hoofdpijn/duizeligheid, onzekerheid, benauwdheid/ademhalingsklachten en hyperventilatie;
  • Emotionele signalen: onrust, lusteloosheid, angst, somberheid, piekeren, prikkelbaarheid, niet meer genieten, slaapproblemen, algeheel onbehagen;
  • Gedragsmatige signalen: te veel of te weinig eten, overmatig roken/alcohol of medicijn gebruik, chaotisch, emotionele uitbarstingen, vermijding van contact, afname in prestaties;
  • Psychosociale situaties: werkdruk, relationele problemen, emotionele gebeurtenissen, conflicten, verlies/rouw, trauma, langdurige ziekten, dagelijkse spanningen/zorgen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

In een eerste afspraak wordt samen met u het klachtenbeeld zo duidelijk mogelijk in kaart gebracht. Door gerichte vragen en onderzoek krijgt de psychosomatisch fysiotherapeut inzicht in de hulpvraag en de lichamelijke, psychologische, emotionele en sociale factoren die mogelijk een rol spelen in het klachtenpatroon. Vervolgens wordt samen met u een behandelplan plan opgesteld.

Er wordt gebruik gemaakt van lichaamsgerichte therapieën zoals massage en ontspannings- en ademhalingsoefeningen en oefentherapie. Ook zijn gesprekken die inzicht geven in gedragspatronen, gedachten en emoties een belangrijk onderdeel van het behandeltraject. Het is een samen zoeken naar oorzaken en oplossingen waarbij en actieve deelname van de cliënt wordt verwacht.