Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.

Onze diepste angst is dat we mateloos machtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis
Dat ons het meest beangstigt.

We vragen ons af
Wie ben ik om briljant, prachtig, talentvol, fantastisch te zijn?
Eigenlijk, wie ben jij om niet te zijn?
Je bent een kind van God.

Je speelt dat je onbelangrijk bent
Dat dient de wereld niet.
Er is niets verheffends aan je kleiner maken
Zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen,
Zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om te manifesteren
De glorie van God dat is binnenin ons.

Het zit niet alleen in sommigen van ons;

Het zit in iedereen.

En als we ons eigen licht laten schijnen,
Geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst,
Bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Marianne Williamson