Klachtenregeling

U mag er vanuit gaan dat ik m’n vak zo goed mogelijk uitoefen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop ik met u omga dan is het belangrijk dat u dat aan mij kenbaar maakt. Als u het moeilijk vind deze klacht te bespreken dan kunt u ook een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen daarbij aanwezig te zijn. Ik hoop dan samen met u tot een goede oplossing te komen.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

  • De klachtencommissie van het KNGF
  • De commissie van toezicht van het KNGF
  • Het regionaal Tuchtcollege van de overheid

Voor meer informatie

Ledenadvies KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
telefoon 033-4672929
 
Landelijk Informatiepunt voor Patiënten
Postbus 9101
3506 GC Utrecht
telefoon 030-2661661