Het is ons licht,
niet onze duisternis
dat ons het meest beangstigt.

Marianne Williamson