Regen is slechts regen,
dat is nog geen slecht weer

en zo is de pijn slechts pijn
tenzij je haar weerstaat,

dan wordt het een kwelling.

I. Tjing