Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is een behandelwijze waarbij u leert het bekken en de bekkenbodem beter te voelen en bewuster te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet goed kunt zien, is het soms moeilijk ze goed te trainen. De bekkenfysiotherapeut geeft voorlichting over de bouw en de werking van het bekken en de bekkenbodem. Door middel van oefeningen leert de bekkenfysiotherapeut u hoe u de spieren rond het bekken kunt herkennen en trainen. Begeleiding en behandeling door een bekkenfysiotherapeut is vaak zinvol om u inzicht te geven in uw klachten en er beter mee te leren omgaan.

Welke klachten behandelt een bekkenfysiotherapeut?

  • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
  • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
  • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
  • Pijnklachten in de onderbuik, rond de geslachtsdelen en/of de anus
  • Seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem
  • Voor en na operaties in de onderbuik (urologische, gynaecologische en darmoperaties)
  • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond zwangerschap en bevalling
  • Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap
  • Preventie van bekkenklachten en bekkenbodemproblematiek bij gezonde zwangeren

Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens de eerste afspraak brengt de bekkenfysiotherapeut samen met u uw klachten in kaart door u een aantal vragen te stellen. Vervolgens worden de mogelijke oorzaken van uw klachten besproken en geeft ze informatie over de normale bouw en functie van de bekkenbodem en de specifieke veranderingen in uw situatie. Soms wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

Tijdens een volgende afspraak krijgt u een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Mogelijk voert de bekkenfysiotherapeut ook een inwendig onderzoek uit, dit om goed te kunnen bepalen waar uw klachten vandaan komen en om de functie  van uw bekkenbodemspieren goed in kaart te kunnen brengen.

De bekkenfysiotherapeut bespreekt dit van te voren met u en vraagt ook vooraf uw toestemming voor dit onderzoek. Na het onderzoek stelt de bekkenfysiotherapeut samen met u een behandelplan op. U krijgt naast gerichte oefeningen ook praktische adviezen en informatie over toiletgedrag, ademhaling en houding.