Bekken- & psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapiepraktijk Ans Bosch is gespecialiseerd in bekken- en psychosomatische fysiotherapie. Ik richt me op de mens als geheel omdat gezondheid een goede balans is tussen lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn.

Bekkenfysiotherapie is een behandelwijze waarbij u leert het bekken en de bekkenbodem beter te voelen en bewuster te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet goed kunt zien, is het soms moeilijk ze goed te trainen.

Psychosomatische fysiotherapie is een behandelwijze gericht op spannings- of stressgerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. Dit worden psychosomatische klachten genoemd. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is lang niet altijd meteen duidelijk.

Wanneer een probleem, vraagstuk of verandering je leven, werk en/of relaties bemoeilijkt kan het erg behulpzaam zijn deskundig advies te vragen. Je eigen oplossingen en die van de mensen in je omgeving kunnen te kort schieten. Het inzicht en de ervaring van een deskundige buitenstaander kan erg van pas komen om op een andere en betere manier met je moeilijkheden om te gaan.