Bekken- & psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapiepraktijk Ans Bosch is gespecialiseerd in bekken- en psychosomatische fysiotherapie. Ik richt me op de mens als geheel omdat gezondheid een goede balans is tussen lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn.

Bekkenfysiotherapie is een behandelwijze waarbij u leert het bekken en de bekkenbodem beter te voelen en bewuster te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet goed kunt zien, is het soms moeilijk ze goed te trainen.

Psychosomatische fysiotherapie is een behandelwijze gericht op spannings- of stressgerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. Dit worden psychosomatische klachten genoemd. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is lang niet altijd meteen duidelijk.

Wanneer een probleem, vraagstuk of verandering je leven, werk en/of relaties bemoeilijkt kan het erg behulpzaam zijn deskundig advies te vragen. Je eigen oplossingen en die van de mensen in je omgeving kunnen te kort schieten. Het inzicht en de ervaring van een deskundige buitenstaander kan erg van pas komen om op een andere en betere manier met je moeilijkheden om te gaan.

Beste cliënten

Zoals velen van jullie wellicht al hebben vernomen in de persconferentie van het kabinet van 23-3-2020 zijn de maatregelen rondom het coronavirus verder aangescherpt. Deze aanscherping heeft nu ook gevolgen voor de fysiotherapie. 

Concreet betekent dit voor de fysiotherapie het volgende:
We kunnen u alleen nog op afstand behandelen en begeleiden middels beeldbellen of telefonische consulten. In uitzonderlijke gevallen kunnen we ook in de praktijk behandelen na overleg met specialist of huisarts.  Hiervoor dient er bepaald te worden dat begeleiding in de praktijk noodzakelijk is door specialist of arts. Alleen als u geen van de symptomen hebt die zijn afgegeven door het RIVM mogen we u met inachtneming van de 1,5 meter begeleiden.

Ik zal zo snel mogelijk contact opnemen met alle cliënten die bij mij in behandeling zijn om te kijken hoe we de behandeling het beste kunnen voortzetten.

Het is een vervelende maatregel, maar op dit moment is het belangrijkste dat we elkaar weer gezond terugzien!

Met vriendelijke groet,

Ans Bosch